Sint Maarten / St. Martin

Vandaag vieren we het feest van Sint Maarten,┬ádie de helft van zijn mantel aan een bedelaar schonk.┬áVanavond mogen de kinderen als het donker wordt weer op school komen en dan lopen we een optochtje met de knollen die we hebben uitgehold tot lampionnen. En daarna …. warme chocolademelk en pannekoeken in de klas !

Today we celebrate the feast of St. Martin,┬á who gave half of his robe to a poor man. Tonight, when it is dark the children go back to school. They take their lights┬ámade out of turnips and we take a walk and sing songs.┬á And afterward … we have pancakes and hot cocoa in the classroom !